ABDUL HAMID, Faisal @ Ahmad Faisal. Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 25, p. 61-72, june 2007. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/5392>. Date accessed: 02 july 2020.