Abdul Hamid, F. (2007). Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith. Jurnal Usuluddin, 25, 61-72. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/5392