Abdul Hamid, F. 2007 Jun 30. Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith. Jurnal Usuluddin. [Online] 25: