Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal. " Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith." Jurnal Usuluddin [Online], 25 (2007): 61-72. Web. 2 Jul. 2020