Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal. " Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 25(30 June 2007)