Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki. " Kajian Ajaran Sesat dalam Pengajian Islam: Satu Sorotan" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 26(31 December 2007)