Yalawae, Asming, & Ahmad Farid Ibrahim. " Akhlak Warisan Rasulullah SAW Membawa Kemuliaan Umat." Jurnal Usuluddin [Online], 26 (2007): 71-83. Web. 27 Sep. 2020