Borhan, Joni Tamkin, & Che Zarrina Sa'ari. " Sumbangan Pemikiran Ibn Rushd (M. 595/1198) dalam Muamalah: Analisis Terhadap Akad Al-Mudarabah dalam Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid." Jurnal Usuluddin [Online], 26 (2007): 133-147. Web. 20 Apr. 2021