Syed Abdul Rahman, S., & Saari, C. 2008 Jun 30. Kesan Kefahaman Konsep Takdir Terhadap Pembangunan Modal Insan. Jurnal Usuluddin. [Online] 27: