Syed Bidin, S., & Haji Mohd Yusoff, M. 2008 Jun 30. Perubahan Personaliti Kesan Uslub Tabshir dan Indhar: Kajian Kes di Sekolah Henry Gurney (SHG). Jurnal Usuluddin. [Online] 27: