Mohd Zin, A., Ahmad Shah, F., Abd Majid, M., & Adnan, M. (2008). Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara, Bacaan dan Aktiviti Masjid di Negeri Selangor Darul Ehsan. Jurnal Usuluddin, 27, 109-119. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/6344