Mohd Zin, A., Ahmad Shah, F., Abd Majid, M., & Adnan, M. 2008 Jun 30. Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara, Bacaan dan Aktiviti Masjid di Negeri Selangor Darul Ehsan. Jurnal Usuluddin. [Online] 27: