Mohd Zin, Ab. Aziz, Faisal Ahmad Shah, Mariam Abd Majid, & Mohd Makhi Adnan. " Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara, Bacaan dan Aktiviti Masjid di Negeri Selangor Darul Ehsan." Jurnal Usuluddin [Online], 27 (2008): 109-119. Web. 11 Jul. 2020