Mohd Zin, Ab. Aziz, Ahmad Shah, Faisal, Abd Majid, Mariam, AND Adnan, Mohd Makhi. " Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara, Bacaan dan Aktiviti Masjid di Negeri Selangor Darul Ehsan" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 27(30 June 2008)