TENGKU KASIM, Tengku Sarina Aini; CHE HUSAIN, Faridah. Pendekatan Individu dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 27, p. 141-156, june 2008. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/6360>. Date accessed: 02 july 2020.