Tengku Kasim, T., & Che Husain, F. 2008 Jun 30. Pendekatan Individu dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun. Jurnal Usuluddin. [Online] 27: