Tengku Kasim, Tengku Sarina Aini, & Faridah Che Husain. " Pendekatan Individu dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun." Jurnal Usuluddin [Online], 27 (2008): 141-156. Web. 31 Mar. 2020