Tengku Kasim, Tengku Sarina Aini, AND Che Husain, Faridah. " Pendekatan Individu dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 27(30 June 2008)