Abdul Rahman, Ahmad Tarmizi, Saini Ag. Damit, Ferlis Hj. Bahari, & Issraq Hj. Ramli. " Persepsi Belia Tentang Metode dan Pendekatan Dakwah yang Digunakan oleh Pendakwah di Wilayah Persekutuan Labuan." Jurnal Usuluddin [Online], 28 (2008): 106-121. Web. 25 Feb. 2020