Abdul Ghani Azmi, I. (2008). Pembangunan Modal Insan dalam Menjayakan Perniagaan dari Perspektif Islam. Jurnal Usuluddin, 28, 123-137. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7274