Abdul Ghani Azmi, I. 2008 Dec 31. Pembangunan Modal Insan dalam Menjayakan Perniagaan dari Perspektif Islam. Jurnal Usuluddin. [Online] 28: