Abdul Ghani Azmi, Ilhaamie. " Pembangunan Modal Insan dalam Menjayakan Perniagaan dari Perspektif Islam." Jurnal Usuluddin [Online], 28 (2008): 123-137. Web. 11 Aug. 2020