Abdul Ghani Azmi, Ilhaamie. " Pembangunan Modal Insan dalam Menjayakan Perniagaan dari Perspektif Islam" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 28(31 December 2008)