bin Ahmad, M., & Mohd Khambali @ Hambali, K. (2009). Unitarianism dalam Ajaran kristian: Idea, Sejarah dan Perkembangan. Jurnal Usuluddin, 29, 95-117. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7301