bin Ahmad, M., & Mohd Khambali @ Hambali, K. 2009 Jun 30. Unitarianism dalam Ajaran kristian: Idea, Sejarah dan Perkembangan. Jurnal Usuluddin. [Online] 29: