bin Ahmad, Mahmud, & Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. " Unitarianism dalam Ajaran kristian: Idea, Sejarah dan Perkembangan." Jurnal Usuluddin [Online], 29 (2009): 95-117. Web. 26 Sep. 2020