bin Ahmad, Mahmud, AND Mohd Khambali @ Hambali, Khadijah. " Unitarianism dalam Ajaran kristian: Idea, Sejarah dan Perkembangan" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 29(30 June 2009)