Mohd Zin, A., & Mohd Sairi, F. 2009 Dec 31. Nur Movement di Turki dan Kesinambungan Dakwahnya Sehingga Kini. Jurnal Usuluddin. [Online] 30: