Mohd Zin, Ab Aziz, & Faridah Mohd Sairi. " Nur Movement di Turki dan Kesinambungan Dakwahnya Sehingga Kini." Jurnal Usuluddin [Online], 30 (2009): 133-154. Web. 25 Feb. 2020