Mohd Zin, Ab Aziz, AND Mohd Sairi, Faridah. " Nur Movement di Turki dan Kesinambungan Dakwahnya Sehingga Kini" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 30(31 December 2009)