AHMAD SAHLI., Tobroni. Pembinaan Kualiti Bersepadu Menuju Keberkesanan Institusi Pengajian Tinggi Islam: Refleksi Terhadap Universiti Muhammadiyah di Indonesia. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 30, p. 283-304, dec. 2009. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7373>. Date accessed: 11 july 2020.