Ahmad Sahli., T. (2009). Pembinaan Kualiti Bersepadu Menuju Keberkesanan Institusi Pengajian Tinggi Islam: Refleksi Terhadap Universiti Muhammadiyah di Indonesia. Jurnal Usuluddin, 30, 283-304. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7373