Ahmad Sahli., T. 2009 Dec 31. Pembinaan Kualiti Bersepadu Menuju Keberkesanan Institusi Pengajian Tinggi Islam: Refleksi Terhadap Universiti Muhammadiyah di Indonesia. Jurnal Usuluddin. [Online] 30: