Ahmad Sahli., Tobroni. " Pembinaan Kualiti Bersepadu Menuju Keberkesanan Institusi Pengajian Tinggi Islam: Refleksi Terhadap Universiti Muhammadiyah di Indonesia." Jurnal Usuluddin [Online], 30 (2009): 283-304. Web. 30 Mar. 2020