Ahmad Sahli., Tobroni. " Pembinaan Kualiti Bersepadu Menuju Keberkesanan Institusi Pengajian Tinggi Islam: Refleksi Terhadap Universiti Muhammadiyah di Indonesia" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 30(31 December 2009)