Yusoff, M., & Mohamed Adnan, M. 2009 Dec 31. Perkataan Arab dalam Bahasa Melayu: Satu Tinjauan dari Aspek Morfologi. Jurnal Usuluddin. [Online] 30: