Yusoff, Mohd Alwee, & Mohamad Azrien Mohamed Adnan. " Perkataan Arab dalam Bahasa Melayu: Satu Tinjauan dari Aspek Morfologi." Jurnal Usuluddin [Online], 30 (2009): 305-324. Web. 11 Jul. 2020