ABDUL HAMID, Faisal @ Ahmad Faisal. Seruan Kebangkitan Islam dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Tulisan Tok Kenali dan Zaaba.. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 31, p. 97-114, june 2010. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7381>. Date accessed: 31 mar. 2020.