Abdul Hamid, F. 2010 Jun 30. Seruan Kebangkitan Islam dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Tulisan Tok Kenali dan Zaaba.. Jurnal Usuluddin. [Online] 31: