Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal. " Seruan Kebangkitan Islam dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Tulisan Tok Kenali dan Zaaba.." Jurnal Usuluddin [Online], 31 (2010): 97-114. Web. 31 Mar. 2020