Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal. " Seruan Kebangkitan Islam dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Tulisan Tok Kenali dan Zaaba." Jurnal Usuluddin [Online], Volume 31(30 June 2010)