Mohd Nor, M., & Hasan, H. 2010 Jun 30. Kebolehan Bahasa Masyarakat Cina Peranakan Kelantan. Jurnal Usuluddin. [Online] 31: