AHMAD, Mahmud; MOHD HAMBALI @ KHAMBALI, Khadijah; SENIN, Nurhanisah. Kewujudan Doktrin Non-Triniti dalam Ajaran Kristian: Kajian Terhadap Kenyataan al-Kitab (Bible). Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 32, p. 1-18, dec. 2010. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7387>. Date accessed: 11 aug. 2020.