Ahmad, M., Mohd Hambali @ Khambali, K., & Senin, N. (2010). Kewujudan Doktrin Non-Triniti dalam Ajaran Kristian: Kajian Terhadap Kenyataan al-Kitab (Bible). Jurnal Usuluddin, 32, 1-18. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7387