Ahmad, M., Mohd Hambali @ Khambali, K., & Senin, N. 2010 Dec 31. Kewujudan Doktrin Non-Triniti dalam Ajaran Kristian: Kajian Terhadap Kenyataan al-Kitab (Bible). Jurnal Usuluddin. [Online] 32: