Ahmad, Mahmud, Khadijah Mohd Hambali @ Khambali, & Nurhanisah Senin. " Kewujudan Doktrin Non-Triniti dalam Ajaran Kristian: Kajian Terhadap Kenyataan al-Kitab (Bible)." Jurnal Usuluddin [Online], 32 (2010): 1-18. Web. 27 Sep. 2020