Ahmad, Mahmud, Mohd Hambali @ Khambali, Khadijah, AND Senin, Nurhanisah. " Kewujudan Doktrin Non-Triniti dalam Ajaran Kristian: Kajian Terhadap Kenyataan al-Kitab (Bible)" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 32(31 December 2010)