Shuhairi, Mohd Hasrul, & Mohd Fauzi Hamat. " Al-Asma' Al-Husna Menurut Pandangan Musafirin Beraliran Al-Ashairah." Jurnal Usuluddin [Online], 32 (2010): 101-130. Web. 28 Feb. 2020