Mohd Nor, M., & El-Awaisi, A. 2010 Dec 31. Kesejahteraan hubungan antara kaum di Bayt al-Maqdis pada zaman Umar al-Khattab. Jurnal Usuluddin. [Online] 32: