Mohd Nor, Mohd Roslan, & Abd al-Fattah El-Awaisi. " Kesejahteraan hubungan antara kaum di Bayt al-Maqdis pada zaman Umar al-Khattab." Jurnal Usuluddin [Online], 32 (2010): 51-72. Web. 23 Sep. 2020